آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٣٤٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣٥١ تعداد خريدار: ١٦٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣٥١ حجم معامله: ١,٢٦٢,٤٩٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٤١ جمع معامله: ٤٣٢,٨٩٦,٤٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: