آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٦٤٥ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٥٠ تعداد خريدار: ٦,٨٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٥٠ حجم معامله: ٨,٣٠٩,٦٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦٠٢ جمع معامله: ٣٠,٢٩٠,٨٥٣,٨٨١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: