آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٣,٠٩٢ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٨٥ تعداد خريدار: ٢٠١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٨٥ حجم معامله: ٦٦٥,٦٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٩٥٠ جمع معامله: ٢,٠٥٨,٠٧٦,٥٨٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: