آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
خاک نسوز آباده در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:١٤/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٦٠٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٦٠٠ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٦٠٠ حجم معامله: ٣,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦٠٠ جمع معامله: ١٠,٨٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: