آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی خلیج فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٥١٤ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٥٨٧ تعداد خريدار: ٢٣٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٥٨٧ حجم معامله: ٣,٤٤٩,٥٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٤٧٤ جمع معامله: ١٩,٠٢١,٤٧٩,١٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: