آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی خلیج فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٥,٠٤٢ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٠٨٠ تعداد خريدار: ٢٤٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٠٨٠ حجم معامله: ٤,٠٥٤,٥٦٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٩٩٩ جمع معامله: ٢٠,٤٤٢,٣٣١,٣٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: