آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آذریت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:١٤/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٥٨٦ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٩٩٩ تعداد خريدار: ٢١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٩٩٩ حجم معامله: ٤١,٢٢٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٥٧٠ جمع معامله: ٢٣٠,٢٨٦,٩٢٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: