آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيميايي رنگين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٦,٠٨٣ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٤٩٨ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٤٩٨ حجم معامله: ١١,٧٤٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٠٧٤ جمع معامله: ٧١,٤٥٦,١٠٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: