آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قاسم ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٩٣٥ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٩٦٦ تعداد خريدار: ١٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٩٦٦ حجم معامله: ٦٤٧,٥٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٧٧١ جمع معامله: ١,٩٠٠,٤٦٧,٩٦٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: