آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٨:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد كاويان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٣/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٢,٢٠٥ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٢٠ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٢٠ حجم معامله: ١,٠٠٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٢٠ جمع معامله: ١,٠٢٥,١٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: