آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 13 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٣/١٣٩٧ ٤,٩٤٦ (١٠)
٠١/٠٣/١٣٩٧ ٤,٩٥٦ ١٢
٣٠/٠٢/١٣٩٧ ٤,٩٤٤ (٢٥)
٢٦/٠٢/١٣٩٧ ٤,٩٦٩ (٤٢)
٢٥/٠٢/١٣٩٧ ٥,٠١١ (١٤)
٢٤/٠٢/١٣٩٧ ٥,٠٢٥ ٩
٢٢/٠٢/١٣٩٧ ٥,٠١٦ ٣٧
١٩/٠٢/١٣٩٧ ٤,٩٧٩ (٢٧)