آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروپخش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 11,339 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,000 تعداد خريدار: 21 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,000 حجم معامله: 9,481 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,787 جمع معامله: 102,722,237 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروپخش - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
داروپخش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
داروپخش - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 26/07/1391
داروپخش - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 25/06/1391
داروپخش - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 05/06/1391
داروپخش- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 11/05/1391
داروپخش- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
داروپخش- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/05/1391
داروپخش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
داروپخش- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه 31/04/1391
داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( گسترش بازرگاني داروپخش) 26/04/1391
داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/10/10 ( بيودارو) 25/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-88753245
فاكس: 88737349
آدرس: خيابان شهيد احمد قصير ، خيابان دهم ، پلاك 59
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: