آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ١٠,٠٤٨ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٦٠ تعداد خريدار: ١٠٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٦٠ حجم معامله: ٢,٦٦٩,٩٥٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٤٥ جمع معامله: ٢٦,٨٢٧,٢٢٠,٣٧٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: