آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ١٤,٠٤٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٤,٠٤٤ تعداد خريدار: ١٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٤,٠٤٤ حجم معامله: ١,١٣٧,٨٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٤,٠٤٣ جمع معامله: ١٥,٩٧٨,١٣٧,١٤٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: