آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توليد مواداوليه الياف مصنوعي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 8,213 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8,160 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8,160 حجم معامله: 2,427 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,000 جمع معامله: 19,502,597 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: