آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مهندسي تكنوتار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 3,504 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,669 تعداد خريدار: 71 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,669 حجم معامله: 219,338 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,464 جمع معامله: 768,493,577 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مهندسي تكنوتار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
مهندسي تكنوتار - تغيير آدرس دفتر مركزي شركت (به پيوست) 11/07/1391
مهندسي تكنوتار - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره` 10/07/1391
مهندسي تكنوتار- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 28/05/1391
مهندسي تكنوتار- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
مهندسي تكنوتار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
مهندسي تكنوتار- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 25/04/1391
مهندسي تكنوتار- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
مهندسي تكنوتار- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
مهندسي تكنوتار- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
مهندسي تكنوتار- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
مهندسي تكنوتار- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 07/01/1391
مهندسي تكنوتار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 23/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 6808774*6804625*6820082*6820534
فاكس: 6802335
آدرس: جاده قديم كرج-بعد از ميدان شير پاستوريزه-خ فتح هفتم-پ 20
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: