آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:00
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان خزر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:00
آخرين قيمت 2,851 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,920 تعداد خريدار: 14 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,920 حجم معامله: 59,918 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,800 جمع معامله: 169,056,530 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
سيمان خزر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 29/07/1391
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 (اصلاح شده) 19/07/1391
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 05/07/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/06/31 (حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1385/12/29 18/06/1391
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 11 ماهه منتهي به 1384/06/31(حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/07/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/07/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88829563
فاكس: 88820188
آدرس: خ استاد مطهري ،خ سليمان خاطر ( اول امير اتابك ) ساختمان شماره 105، طبقه 1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: