آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نورد قطعات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٨,٥٠٩ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٦٥٨ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٦٥٨ حجم معامله: ٣٤,٩١٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٣٢٣ جمع معامله: ٢٩١,٣٨٣,٥١٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نورد و توليد قطعات فولادي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 (به پيوست) ٢٨/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي-به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه ٠٢/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠٤/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٠/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : ٤٠-٤٤٩٢٣٢٣٧ * ٥-٤٤٩٢٣٢٤٤
فاكس:
آدرس: كيلومتر ١٧ جاده قديم كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: