آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دام پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:17/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 9,075 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8,625 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8,625 حجم معامله: 368 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,625 جمع معامله: 3,174,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
خوراك دام پارس - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/09/30 (حسابرسي نشده) 19/09/1391
خوراك دام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 18/07/1391
خوراك دام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 17/07/1391
خوراك دام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 06/06/1391
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 28/05/1391
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 15/05/1391
خوراك دام پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/03/1391
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 06/03/1391
خوراك دام پارس- زمانبندي پرداخت سود دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 27/02/1391
خوراك دام پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
خوراك دام پارس- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 16/02/1391
خوراك دام پارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/12/29 28/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 5-66925014
فاكس: 66933811
آدرس: خ توحيد شمالي ، نرسيده به چهارراه نواب ، جنب بانك تجارت ، شماره 35 طبقه 3
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: