آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:45
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نسوز آذر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:45
آخرين قيمت 2,092 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,117 تعداد خريدار: 280 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,117 حجم معامله: 1,528,387 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,071 جمع معامله: 3,197,200,014 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فرآورده هاي نسوز آذر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 21/08/1391
فرآورده هاي نسوز آذر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 15/08/1391
فرآورده هاي نسوز آذر - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 14/06/1391
فرآورده هاي نسوز آذر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 14/06/1391
فرآورده هاي نسوز آذر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 14/06/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 17/05/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت فرآورده هاي نسوز آذر29/12/90 02/05/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( نسوز قشم) 12/04/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
فرآورده هاي نسوز آذر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 7780502-0311*7802400-0311*3-7805651-0311
فاكس: 7804539-0311
آدرس: اصفهان- كيلومتر 1 اتوبان ذوب آهن- منطقه صنعتي قائميه- بلوار شفق
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: