آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:00
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك كارآفرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:00
آخرين قيمت 1,545 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,590 تعداد خريدار: 42 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,590 حجم معامله: 288,453 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,500 جمع معامله: 440,742,805 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك كار آفرين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 06/09/1391
بانك كار آفرين - پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 91 بر اساس عملكرد شش ماهه 26/07/1391
بانك كار آفرين - گزارش صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به شهريور 1391 26/07/1391
بانك كار آفرين - اطلاعيه دريافت گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام منتشره پس از افزايش سرمايه (به پيوست) 24/07/1391
بانك كار آفرين - آگهي ثبت افزايش سرمايه 03/07/1391
بيمه كارآفرين- صورت جلسه مجمع عمومي ساليانه منتهي به 29/12/1390 11/05/1391
بانك كار آفرين- عملكرد واقعي سه ماهه سال مالي منتهي به اسفند 1391 26/04/1391
بانك كار آفرين- پيش بيني سود هر سهم براي سال مالي منتهي به اسفند 1391بر اساس عملكرد سه 26/04/1391
بانك كار آفرين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 20/04/1391
بانك كار آفرين -تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه 17/04/1391
بانك كار آفرين- زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه 12/04/1391
بانك كار آفرين- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
بانك كار آفرين- در خصوص تشكيل جلسه هيات مديره جهت افزايش سرمايه 07/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88660277-9*88661204
فاكس: 88880810
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: