آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك كارآفرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٢/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ١,٠٧٢ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,١٠٥ تعداد خريدار: ٨٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,١٠٥ حجم معامله: ١,٥٨٧,٤٥٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٦٢ جمع معامله: ١,٧٢٠,٨٤٩,١٧٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك كار آفرين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠٦/٠٩/١٣٩١
بانك كار آفرين - پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 91 بر اساس عملكرد شش ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
بانك كار آفرين - گزارش صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به شهريور 1391 ٢٦/٠٧/١٣٩١
بانك كار آفرين - اطلاعيه دريافت گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام منتشره پس از افزايش سرمايه (به پيوست) ٢٤/٠٧/١٣٩١
بانك كار آفرين - آگهي ثبت افزايش سرمايه ٠٣/٠٧/١٣٩١
بيمه كارآفرين- صورت جلسه مجمع عمومي ساليانه منتهي به 29/12/1390 ١١/٠٥/١٣٩١
بانك كار آفرين- عملكرد واقعي سه ماهه سال مالي منتهي به اسفند 1391 ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين- پيش بيني سود هر سهم براي سال مالي منتهي به اسفند 1391بر اساس عملكرد سه ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 ٢٠/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين -تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٧/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين- زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٢/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين- در خصوص تشكيل جلسه هيات مديره جهت افزايش سرمايه ٠٧/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٦٦٠٢٧٧-٩*٨٨٦٦١٢٠٤
فاكس: ٨٨٨٨٠٨١٠
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: