آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه دانا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ١,٥٨٦ درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه دانا - آگهي پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي 1390 (به پيوست) ١٣/٠٩/١٣٩١
بيمه دانا - پيش بيني سود هر سهم جهت سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر اساس عملكرد ششماهه (به پيوست) ١٧/٠٨/١٣٩١
بيمه دانا - صورتجلسه مجمع مورخ 29/04/1391 براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 (به پيوست) ٠١/٠٧/١٣٩١
بيمه دانا- گزارش حسابرس مستقل در باره اطلاعات مالي پيش بيني شده براي سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٩/٠٥/١٣٩١
بيمه دانا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
بيمه دانا- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه 29/12/90 ٣١/٠٤/١٣٩١
بيمه دانا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٤/١٣٩١
بيمه دانا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
بيمه دانا- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
بيمه دانا- صورتهاي مالي ميان دوره اي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1390 ٣١/٠٣/١٣٩١
بيمه دانا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٣١/٠٣/١٣٩١
بيمه دانا- صورت پيش بيني سود و زيان سال مالي منتهي به 30/12/1391 شركت بيمه دانا ٣١/٠٣/١٣٩١
بيمه دانا- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 ٢٠/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: