آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٣,٠٤٤ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٧٨ تعداد خريدار: ٥٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٧٨ حجم معامله: ١٩٠,١٦٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٠٠٠ جمع معامله: ٥٧٨,٧٧٦,٩٨٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: