آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:35
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
خاک نسوز آباده در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:23/04/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:35
آخرين قيمت 2,640 درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: