آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:00
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آرتاویل تایر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:21/08/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:00
آخرين قيمت 7,170 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,500 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,500 حجم معامله: 306 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,500 جمع معامله: 1,989,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: