آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
وثوق امین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 4,324 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,400 تعداد خريدار: 36 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,400 حجم معامله: 116,312 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,326 جمع معامله: 510,248,508 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: