آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پشم‌ بافي‌ توس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ٤,٩٩٩ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٩٩٩ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٩٩٩ حجم معامله: ٦٥٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٩٩٩ جمع معامله: ٣,٢٧٩,٣٤٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: