آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:30
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پشم‌ بافي‌ توس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:19/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:30
آخرين قيمت 9,264 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,500 تعداد خريدار: 13 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,500 حجم معامله: 17,224 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,112 جمع معامله: 159,561,860 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: