آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيميايي رنگين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٤,٩٢٢ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٩٩٨ تعداد خريدار: ٢١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٩٩٨ حجم معامله: ١١٢,٩١٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٦٠٠ جمع معامله: ٥٥٥,٦٩٧,٠٩٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: