آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:00
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کاردان- سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:00
آخرين قيمت 21,392 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21,392 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21,392 حجم معامله: 50,000 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 21,392 جمع معامله: 1,069,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: