آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:19/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 4,983 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,147 تعداد خريدار: 15 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,147 حجم معامله: 11,025 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,910 جمع معامله: 54,935,119 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: