آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 21 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٤/٠٥/١٣٩٧ ١,١٤٣ ٠
٢٣/٠٥/١٣٩٧ ١,١٤٣ ٠
٢٢/٠٥/١٣٩٧ ١,١٤٣ ٠
٢١/٠٥/١٣٩٧ ١,١٤٣ ٠
٢٠/٠٥/١٣٩٧ ١,١٤٣ ٠
١٧/٠٥/١٣٩٧ ١,١٤٣ ٠
١٦/٠٥/١٣٩٧ ١,١٤٣ (٥٨)
١٥/٠٥/١٣٩٧ ١,٢٠١ ٠