آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 20 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٤/٠٥/١٣٩٧ ٣,٥٥٣,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٢٣/٠٥/١٣٩٧ ٣,٤٥٣,٠٠٠ ٣٧,٠٠٠
٢٢/٠٥/١٣٩٧ ٣,٤١٦,٠٠٠ (١٦٠,٠٠٠)
٢١/٠٥/١٣٩٧ ٣,٥٧٦,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠
٢٠/٠٥/١٣٩٧ ٣,٥٠٦,٠٠٠ ٥٣٠,٠٠٠
١٧/٠٥/١٣٩٧ ٢,٩٧٦,٠٠٠ (٢٨٤,٠٠٠)
١٦/٠٥/١٣٩٧ ٣,٢٦٠,٠٠٠ (٧٥,٠٠٠)
١٥/٠٥/١٣٩٧ ٣,٣٣٥,٠٠٠ (١٧٠,٠٠٠)