آخرين بروزرساني : 28/01/1398 ساعت : 18:15
   
شاخص كل  199,911    0.22      شاخص كل تالاراصلي  150,076    1.18      شاخص كل تالارفرعي  384,865    0.39      50 شركت فعالتر(wax)  8,481    0.05      شاخص صنعت  180,201    0.86      شاخص ميانگين قيمت 50 شركت   439,105    2.02      واسطه گريهاي مالي  229,484    0.52      
سيمان فارس نو(تقدم)  7,682    6,700        اختيارخ شبندر-15000-98/02/18  105    91        شركت اعتباري كوثر مركزي  1,000    412        بانک قوامین  1,000    376        بانك مهر اقتصاد  1,000    293        گروه اقتصادي كرمان خودرو  1,786    481        قند ثابت خراسان  4,728    1,253        بانک حکمت ایرانیان  1,000    212        شیشه قزوین  2,716    437        گسترش خودرو(تقدم)  2,549    373        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش: 199,911.32       تغييرات:  0.22
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • تحليل ها و مقالات
 • گزارشات روزانه بازار
دسترسی سریع
ورود اعضاء
 
ارز
 
سكه
 
فلزات رنگين