آخرين بروزرساني : 11/01/1399 ساعت : 16:00
   
اختيارخ شتران-7000-1399/02/10  712    589        اختيارخ شتران-9500-1399/02/10  74    24        اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21  375    82        اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21  136    17        اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21  284    30        اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31  943    95        اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21  206    20        سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  5,422    515        لعابيران  45,034    4,272        بیمه دانا(تقدم)  4,693    429        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش: 547,661.79       تغييرات:  136,819.69
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • تحليل ها و مقالات
 • گزارشات روزانه بازار
دسترسی سریع
ورود اعضاء
 
ارز
 
سكه
 
فلزات رنگين